Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście
 


Jesteś 1239080 gościem od 09.03.2006
Data aktualizacji: 21.11.2014

WITAMY W SERWISIE INTERNETOWYM URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW -  ŚRÓDMIEŚCIE

budynek

Adres:
50-044 Wrocław ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 27-29

 

NIP: 8961003185


Godziny pracy:
poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: od 730 do 1530 
środy: od 730 do 1800 

 

Ważniejsze telefony:

 

Fax:

(071) 344-55-56

Ewidencja:

(kliknij tutaj)

 

Informacja - zeznania roczne

(kliknij tutaj)

 

Informacja - VAT:

(kliknij tutaj)

Informacja - Podatki Majątkowe:

(kliknij tutaj)

 

 

 

 

 

 

E-mail: us0228@ds.mofnet.gov.pl

 

KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA

Odpowiedzi ekspertów na wszystkie pytania z zakresu podatków!

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00

0801 055 055

Z tel. komórkowego (22) 330 0330

 

 
 
AKTUALNOŚCI: 
 
PORTAL PODATKOWY
 
 
Aplikacja "ZWROTY" umożliwia podatnikowi sprawdzenie aktualnego stanu realizacji zwrotu nadpłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego za rok 2013. - obrazek poniżej
 
 
LIST DO PODATNIKÓW VAT WS. ZAGROŻENIA OSZUSTWAMI W OBROCIE PALIWAMI
 
Naczelnik US Wrocław Śródmieście uprzejmie  informuje, że Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie list do podatników VAT w sprawie zagrożenia oszustwami w obrocie paliwami ciekłymi. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią >> Więcej
 
KOMUNIKAT NA STRONIE MF: SŁUŻBA CELNA OSTRZEGA PRZED FAŁSZYWYMI WEZWANIAMI DO ZAPŁATY >>  szczegóły
 
KOMUNIKAT
 

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów — Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestracją w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:

1)    gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:

a)     ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,

b)          z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;

2)      weiyfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.

Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbowej., z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów/rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

 
NOWY KANAŁ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DLA PŁATNIKÓW
 

Ministerstwo Finansów informuje, że projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje nowe obowiązki w zakresie składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40 drogą elektroniczną. Od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik,   mający obowiązek sporządzenia  informacji lub rocznego  obliczenia podatku  dla więcej niż  pięciu podatników  (osób fizycznych), będzie  zobowiązany  do wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez Internet.

 Aby usprawnić składanie deklaracji drogą elektroniczną zostanie uruchomiona Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD) - nowy, intuicyjny kanał służący do wysyłania e-deklaracji.

Główną zaletą tej bramki jest możliwość złożenia w ramach jednej transmisji danych do 20.000 dokumentów oraz pobranie jednego UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) dla całej wysyłki. Należy jednak pamiętać, że wprowadzone zostały nowe schematy informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40, które w Uniwersalnej Bramce Dokumentów zostały oznaczone: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz deklaracja PIT-40Z.

Płatnicy zaliczek na podatek dochodowy, będący osobami fizycznymi, będą mieli możliwość podpisania wysyłanych dokumentów danymi autoryzacyjnymi. Składanie korekt oraz deklaracji „pojedynczych" będzie możliwe zarówno przy użyciu UBD oraz bramki e-Deklaracje.

Nowy kanał zostanie uruchomiony 1 stycznia 2015 roku, ale już dziś prezentujemy jego specyfikację i nowe schematy. Pod linkiem https://test-ubd.mf.gov.pl/uslugi/dokumenty znajduje się testowa wersja Uniwersalnej Bramki Dokumentów, która pozwoli na dostosowanie systemów teleinformatycznych do nowego rozwiązania oraz przygotowanie do korzystania z kolejnego kanału komunikacji.

Serdecznie zachęcamy do testowania nowego narzędzia.
 
źródło: Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl
 
 
 
NABYWANIE I UŻYTKOWANIE SAMOCHODÓW - NOWE ZASADY OD 01.04.2014r. - >> Więcej
 
 

E-ŚRODY

W związku z kolejną edycją kampanii informacyjnej Ministerstwa Finansów "Szybki PIT", promującą szybkie i bezpieczne rozliczenie przez Internet, Naczelnik US Wrocław Śródmieście uprzejmie informuje, że w siedzibie tutejszego Urzędu, na sali obsługi (parter) uruchomiono stanowisko do wysyłania deklaracji drogą elektroniczną.

W każdą środę od godziny 800  do  1730  podatnicy mogą skorzystać z możliwości wysłania zeznania drogą elektroniczną oraz z pomocy urzędnika, jeśli będą wysyłać zeznanie drogą elektroniczną po raz pierwszy.

W celu skutecznego wysłania zeznania drogą elektroniczną należy przygotować informację o kwocie przychodu z roku poprzedniego.

 
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI PODATNIKA
 
Na stronie Ministerstwa Finansów został umieszczony artyków ABC Podatków: Uprawnienia i obowiązki podatnika
 
 
ZASADY ROZLICZANIA PODATKU VAT POPRZEZ TZW. ODWROTNE OBCIĄŻENIE PRZY OBROCIE TOWARAMI WYKAZANYMI W ZAŁĄCZNIKU NR 11 DO USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG  >>Więcej...
 
NOWY FORMULARZ WNIOSKU PIT-16 OBOWIĄZUJACY OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU
 

Naczelnik US Wrocław Śródmieście uprzejmie informuje, że w dniu 31.12.2013r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów została opublikowana broszura informacyjna dotycząca zmian w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 09.01.2013r. zmieniającą ustawę o podatku od towarów i usług z dniem 01.01.2014r. (Dz. Z 2013r. poz. 35, ze zm.).

 
NOWY FORMULARZ WNIOSKU PIT-16 OBOWIĄZUJACY OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU
10 grudnia 2013 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, obowiązujacego od 1 stycznia 2014 roku (D. U. z 2013 r.poz. 1501).
-Rozporządznie Ministra Finansów >> Pobierz...-Formularz wniosku PIT-16 >> Pobierz...
 
MINISTERSTWO FINANSÓW OGŁOSIŁO NORMY SZACUNKOWE DOCHODÓW Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ NA ROK 2014
3 października 2013 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2013 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujących w 2014 roku (D. U. z 2013 r. poz. 1171).
-Rozporządzenie Ministra Finansów >> Pobierz...
 
MINISTERSTWO FINANSÓW OGŁOSIŁO STAWKI KARTY PODATKOWEJ NA ROK 2014
28 listopada 2013 roku opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjatkiem świadczeń dla ludnosci, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2014 r. (M. P. z 2013 r. poz. 956).
-Obwieszczenie Ministra Finansów >> Pobierz...
 
 
PIT - WZORY DEKLARACJI PODATKOWYCH (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych) ->> Więcej...
 
NOWE ZASADY ROZLICZANIA ULG W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH - >>Więcej...
 

 

KOMUNIKATY MINISTERSTWA FINANSÓW

Ministerstwo Finansów ostrzega przed nieuczciwymi ofertami obniżania kosztów pracowniczych >>Wiecej

Komunikat: MF ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail Czytaj...

Komunikat: ZUS ostrzega przed nieuczciwymi agencjami pracy tymczasowej Czytaj...

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z 4 czerwca 2013r. dotyczący art. 4a  Czytaj...
 
 
OSTRZEŻENIE

W związku z pojawiającymi się próbami wyłudzenia nienależnych opłat od przedsiębiorców, informujemy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Do wszelkich przypadków oferowania wpisu do różnego rodzaju rejestrów za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

 

Interaktywne formularze w sprawie zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz formularz wniosku/informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej(NIP-5/W)

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Śródmieście informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Podatki – Formularze podatkowe – NIP zamieszczono interaktywne formularze określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 w sprawie zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. Nr 298, poz. 1765) oraz formularz wniosku/informacji o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP-5/W).

 

Numer PESEL – identyfikatorem podatkowym

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników      i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016) od dnia 1 stycznia 2012 r. jedynym identyfikatorem podatkowym osób objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej, niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT jest numer PESEL. Oznacza to, że na wszystkich dokumentach (tj. zeznaniach, deklaracjach, wnioskach, podaniach) składanych do urzędu skarbowego w/w podatnicy jako właściwy identyfikator podatkowy powinni podawać numer PESEL.

 

W przypadku zmiany adresu zamieszkania przez osobę fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą podatnikiem podatku VAT, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie aktualnego adresu zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym          z obowiązkiem podatkowym. Podatnicy mogą również dokonać aktualizacji adresu zamieszkania na podstawie zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Finansów         z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. Nr 298, poz. 1765).

Wzór ten, podobnie jak formularz zgłoszenia identyfikacyjnego, nie stanowi załącznika do zeznania podatkowego składanego przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok.   

 

Dla pozostałych podmiotów (tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych zarejestrowanych jako podatnicy podatku od towarów i usług, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, płatnikami podatków lub płatnikami składek ubezpieczeniowych) – identyfikatorem podatkowym jest numer NIP. 

 

Prezentacja dotycząca najczęstszych przyczyn błędu 415 przy składaniu wniosków VAT-REF - Załącznik>>

 

 

Centralny Rejestr Krajowej Ewidencji Podatników

Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP ) będzie kompletną i zintegrowaną w skali kraju ewidencją podatników, która zdecydowanie usprawni i przyśpieszy proces rejestracji podmiotów i nadawania NIP, a także zapewni spójność i poprawność dla całego sytemu ewidencji podatników przez zintegrowanie w jednym miejscu danych ewidencyjnych podmiotów.
Uruchomienie od 1 września br. CRP KEP związane jest z koniecznością przeniesienia aktualnych danych ewidencyjnych znajdujących się w rejestrach lokalnych 400 urzędów skarbowych do jednego sytemu centralnego.

Migracja danych nie będzie miała wpływu na terminowość załatwiania spraw przez urzędy skarbowe. Osoby fizyczne rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej będą miały nadawane numery NIP w  terminie 3 dni roboczych, zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o NIP. Pozostałe podmioty ubiegające się o nadanie numeru NIP uzyskają go w terminie wynikającym z art. 139 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa,
Sprawy związane z rejestracją, w tym w zakresie podatku od towarów i usług VAT również będą załatwiane w terminach ustawowych.

 

 

Składanie e-deklaracji przez pełnomocnika:

Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że w przypadku składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez pełnomocnika, koniecznym jest złożenie do urzędu skarbowego w formie papierowej formularza UPL-1 przed przystąpieniem do składania w formie elektronicznej wszystkich deklaracji, w tym informacji PIT-11.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że inaczej niż miało to miejsce w latach ubiegłych, w 2011r., złożenie zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-37, PIT-36 wspólnie z małżonkiem, nie wymaga złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa (UPL-1).

Uwaga:

Powyższy kominikat nie dotyczy podatników, którzy wcześniej złożyli już takie pełnomocnictwo /UPL-1/ i nie zostało ono odwołane na formularzu OPL.